ppts.net
当前位置:首页>>关于怍组词读音的资料>>

怍组词读音

拼音: zuò 赧怍、 羞怍、 感怍、 沮怍、 耻怍、 怍色、 讷怍、 怍愕、 腼怍、 悚怍、 怍、 不愧不怍

怍拼音:zuò zhà解释:[zuò] 1.惭愧:渐~.愧~.仰不愧于天,俯不~于人.2.(脸色)改变:“将即席,容毋~.” [zhà] 〔(yá)~〕心多奸诈.

怍是个多音字.1.zuò 2.zhà 组词:惭怍 愧怍 沮怍 羞怍 耻怍 愠怍 感怍 傀怍 怍愕 怍 腼怍 讷怍

怍读音: zuò,zhà读音:怍 zuò,zhà释义:[ zuò ] 惭愧:渐~.愧~.仰不愧于天,俯不~于人. (脸色)改变:“将即席,容毋~.”[ zhà ] 〔(yá)~〕心多奸诈.3. 组词:愧怍 腼怍 羞怍 惭怍 怍愕4. 出处:怍,惭也.从心,作省声.《说文》.按,乍声.容无怍.《礼记曲礼》孝子临尸而不怍.《礼记祭义》灵公心怍焉.《公羊传宣公六年》自憎惭怍.《聊斋志异促织》颜色毋怍.《管子弟子职》.注:“谓变其容貌.”将即席,容毋怍.《礼记曲礼》

惭怍.愧怍.仰不愧于天,俯不怍于人

怍拼 音 zuò zhà 部 首 忄 笔 画 8 释义 释义 [ zuò ] 1.惭愧:渐~.愧~.仰不愧于天,俯不~于人. 2.(脸色)改变:“将即席,容毋~.” [ zhà ] 〔?(yá)~〕心多奸诈.

父母俱在,“俱”都的意思.意思是父母都健在.兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也. 怍:读zùo,惭愧的意思.简单的说本句的意思是:抬起头来对得起天,低下头来也对得起人.形容凡事都问心无愧.

音义yùn〈动〉形声.从心,从(wēn),亦声.“”意为“热”、“暖”.“心”与“”联合起来表示“心里燥热”.本义:心燥.不冷静.组词:愠怒 愠色 愠恶 愠恼 无愠 愠容 愠怍 忧愠 愠羝 愠愤 忿愠 愠 愠愠 解愠 愠恚 愤愠 愠怼 薰风解愠 不愠不火 熏风解愠

怍[zuó]:惭愧.孟子曰:君子有三乐,而王天来下不与存焉.父母俱源存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二百乐也;得天下英才而教育之,三乐也.君子有三乐,而王天下不与存焉. 《孟子尽心上》度

惭愧 、惭颜 、惭怍、 惭色、 羞惭、 顾惭、惭恨、惭噱、悔惭、 腼惭、 负惭 、惭服 、惭悲 、惭幸、抱惭 、惭恧 、惭蹙、惭讷、惭忸、 惭愤

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com