ppts.net
当前位置:首页>>关于1月到12月的英语单词怎么读?的资料>>

1月到12月的英语单词怎么读?

一月到十二月的英语单词连音标: 一月:January [ˈdʒænjuəri] 二月:February [ˈfebruəri] 三月:March [mɑ:tʃ] 四月:April [ˈeiprəl] 五月:May [mei] 六月:June [dʒu:n] 七月:July [dʒu(:)...

无法作答

January [ˈdʒænjuəri] 1月 (詹牛额瑞) February [ˈfɛbrʊəri, ˈfɛbjʊəri] 2月 (这个 只能看音标了,打不出来) March [mɑ:tʃ] 3月 (骂吃) April [ˈeiprəl] 4月 ...

一月 杰牛尔瑞 二月 费不若瑞 三月 嘛吃 四月 诶普若 五月 美 六月 局恩 七月 局乃 八月 哦跟死特 九月 涩普疼呗儿 十月 哦克投呗儿 十一月 no文呗儿 十二月 低声部儿 O(∩_∩)O~望采纳

January February March April May June July August September October November December 在介绍给你几个在线听音网站: http://www.tingroom.com/ http://www.eol.cn/listen_english_4777/ 也可以到百度上搜一搜

1到12月用英语读音如下: 1月January英 [ˈdʒænjuəri] 美 [ˈdʒænjueri] 2月 February英 [ˈfebruəri] 美 [ˈfebrueri] 3月 March英 [mɑ:tʃ] 美 [mɑ:rtʃ] 4月 April英 [ˈeɪp...

建议下载金山词霸或有道词典,希望能帮助到你,祝您生活愉快!

January [ˈdʒænjuəri] n.一月 February [ˈfebruəri] n.二月 March [mɑ:tʃ] n.三月 April [ˈeiprəl] n.四月 May [mei] n.五月 June [dʒu:n] n.六月 July [dʒu(:)ˈlai] n.七月 Augus...

1月:January〔`d3ænjU,εrI〕 2月:February〔`fεbrU,εrI〕 3月:March 〔mart∫〕 4月:April〔`epr∂l〕 5月: May 〔me〕 6月:June〔d3un〕 7月: July〔d3u`laI〕 8月: August〔`)∂gst〕 9月: September〔sεp`tεmb ∂...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com