ppts.net
当前位置:首页>>关于2016分之一加2016分之2加2016分之3加...加2016分...的资料>>

2016分之一加2016分之2加2016分之3加...加2016分...

1/2016+2/2016+3/2016+4/2016+.........+2015/2016 =(1+2+3+.....2015)/2016 =(1+2015)x2015÷2÷2016 =2016x2015÷2016÷2 =2015÷2 =1007.5 谢谢,请采纳

1/2026+2/2016+3/2016 =6/2016 =3/1008 =1/336

1/(1×2) +1/(2×3)+...+1/(2015×2016) =1 -1/2 +1/2 -1/3+...+1/2015 -1/2016 =1- 1/2016 =2015/2016 最基础的拆项题。一般是刚涉及学习拆项法时,遇到的第一道题。

1*2分之一加2*3分之一加3*4分之一加...2015*2016分之一 =1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+......+1/2015-1/2016 =1-1/2016 =2015/2016

2014*2016*(2014*2015分之一加2015*2016分之一) =2014×2016×(1/2014-1/2015+1/2015-1/2016) =2014×2016×(1/2014-1/2016) =(2014×2016)/2014-(2014×2016)/2016 =2016-2014 =2

2分子1加2分子3等于2 1/2+3/2=4/2=2

因题干条件不完整,缺……条件,不能正常作答。

设a=1/2+1/3+1/4+……+1/2017 b=1/2+1/3+1/4+1/5+……+1/2016 (1+1/2+1/3+1/4+……+1/2017)x(1/2+1/3+1/4+1/5+……+1/2016)-(1/2+1/3+1/4+……+1/2017)x(1+1/2+1/3+1/4+1/5+……+1/2016) =(1+a)b-a(1+b) =b+ab-a-ab =b-a =1/2016-1/2017 =1/4066272

1/a²+1/b=1/2016 1/a²=1/2016-1/b 1/a²=(b-2016)/2016b a²=2016b/(b-2016) a和b为正整数 2016=7×9×32=14×12² b/(b-2016)=14×m²(m为整数)

1/2016+2/2016+3/2016+……+2015/2016 =(1/2016+2015/2016)×2015÷1 =1×2015÷2 =1007.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com