ppts.net
当前位置:首页>>关于设a=(2,5,1,)b=(1,6,5,)则a∪b=的资料>>

设a=(2,5,1,)b=(1,6,5,)则a∪b=

aUb={1,2,5,6}

集合A={1,2,3},B={2,3,4},A∪B={1,2,3,4},又全集U={1,2,3,4,5,6},所以? U (A∪B)={5,6}故答案为:{5,6}

画数轴比较明显 暂时手头没有笔和纸 a=(-5,4) b=(1,8) 则a∪b=(-5,8)

∵U={1,2,3,4,5,6,7,8},A={1,3,5,7},B={2,4,5}∴A∪B={1,2,3,4,5,7},∴C u (A∪B)={6,8}故选A

∵集合A={1,2,3,4},A∪B={1,2,3,4,5,6},∴集合B中必有元素5和6,另外还可能包含元素1,2,3,4中的0个、1个、2个、3个或4个.∴集合B的个数=C 4 0 +C 4 1 +C 4 2 +C 4 3 +C 4 4 =16.故选C.

因为U={1,2,3,4,5,6,7,8,9},?U(A∪B)={1,3},所以A∪B={2,4,5,6,7,8,9},又?UA∩B={2,4},A:若B={1,2,3,4},则A∪B={2,4,5,6,7,8,9}不可能,故A错;B:若B={1,2,3,4,5},则A∪B={2,4,5,6,7,8,9}不可能,故B错...

设集合A=(1,2,a,b) B=(2,4,c,d)已知A∪B=(1,2,3,4,5,6,) 那么a,b可以为3,4,5,6 c,d 可以是1,3,5,6

={1,2,3,4,5,6}

由古典概型的概率公式得∵ P(A)= 1 6 , P(B)= 3 6 = 1 2 事件A与B为互斥事件由互斥事件的概率和公式得 P(A∪B)=P(A)+P(B)= 1 6 + 1 2 = 2 3 故选B

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com