ppts.net
当前位置:首页>>关于设a=(2,5,1,)b=(1,6,5,)则a∪b=的资料>>

设a=(2,5,1,)b=(1,6,5,)则a∪b=

aUb={1,2,5,6}

集合A={1,2,3},B={2,3,4},A∪B={1,2,3,4},又全集U={1,2,3,4,5,6},所以? U (A∪B)={5,6}故答案为:{5,6}

∵U={1,2,3,4,5,6,7,8},A={1,3,5,7},B={2,4,5}∴A∪B={1,2,3,4,5,7},∴C u (A∪B)={6,8}故选A

解析:∵A={1,3,5},B={2,5,6},∴A∪B={1,2,3,4,5,6}又U={1,2,3,4,5,6},∴CU(A∪B)={4},故选D

∵集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4,5},B={1,3,4,5},则(? U A)={1,3,6},(? U B)={2,6},∴(? U A)∪(? U B)={1,2,3,6},故选 A.

因为全集U={1,2,3,4,5,6},集合A={1,3,5},B={1,2},则? U A={2,4,6},(? U A)∪B={{1,2,4,6}}.故答案为:{1,2,4,6}.

A∪B=【-5,2)

(1)A∩B = {1} ~C = {1,3,5,6} (A∩B)∪~C = {1,3,5,6} (2)P(A)∩P(B) = {Φ,{1}}

4-mチ0ナ5-nチ0ナ5+2mn解:原式=4-m^2-n^2+2mn=4-(m^2+n^2-2mn)=2^2-(m-n)^2=-(m-n+2)(m-n-2)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com